សេដ្ឋកិច្ច

រដ្ឋមន្រ្តីកសិកម្ម៖​ខ្ញុំសូមចូលរួមសប្បាយរីករាយជា​មួយប្រជាកសិករនៅឃុំសំរោងយាស្រុកពួកខេត្តសៀមរាប​ដែលបាន​​ចាប់ផ្តើមប្រមូ​លផលស្រូវស្រាលដើ​មរដូវនាឆ្នាំនេះ

ក្នុងនាមថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ខ្ញុំសូមចូលរួមសប្បាយរីករាយ ជាមួយប្រជាកសិករ នៅឃុំសំរោងយា ស្រុកពួក ខេត្តសៀមរាប ដែលបានចាប់ផ្តើមប្រមូលផលស្រូវស្រាលដើមរដូវនាឆ្នាំនេះជាបណ្តើរៗ ដែលមកទល់ពេលនេះ នៅខេត្តសៀមរាបបានប្រមូលស្រូវស្រាលដើមរដូវវស្សាបានចំនួន ៣៧០ ហ.ត ហើយ ដែលទទួលបានទិន្នផលជាមធ្យមប្រមាណជា ៣តោន/ហិកតា ។យោងតាមរបាយការណ៍របស់លោកប្រធានមន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទខេត្តសៀមរាប បានឲ្យដឹងថា៖ នៅក្នុងស្រុកពួកនារដូវវស្សាឆ្នាំ២០២០នេះ ការងារបង្កបង្កើនផលស្រូវវស្សា អនុវត្តបានសរុប ២៥ ៥៥៥ ហិកតា ស្មើនឹង ១០០,០២% នៃផែនការឆ្នាំ ក្នុងនោះស្រូវស្រាលចំនួន ៩ ៥៥៥ហិកតា ស្រូវកណ្តាលចំនួន ១០ ២៥០ហិកតា ស្រូវធ្ងន់ចំនួន ៣ ៧០០ហិកតា និងស្រូវឡើងទឹកចំនួន១ ៧៥០ហិក។ ដោយឡែកនៅទូទាំងខេត្តធ្វើបានសរុបចំនួន ១៨៩ ៣០០ ហិកតាស្មើនឹង ១០១,៤៧% នៃផែនការ ១៨៦ ៥៦០ ហិកតា ក្នុងនោះធ្វើស្រូវស្រាល ៤០ ២៤០(ស្ទូង១០ហិកតា ) ស្រូវកណ្តាល ១០៥ ៤៥០ ហិកតា(ស្ទូង១ ០៥៥ហិកតា) ស្រូវធ្ងន់ ៣៥ ៥៦០ ហ.ត(ស្ទូង ១៦៥ហ.ត) ស្រូវចំការ ១ ៧០០ហ.ត និងស្រូវឡើងទឹក ៦ ៣៥០ ហ.ត បើទោះបីបរិមាណទឹកភ្លៀងដែលទទួលបានសរុប ចាប់ពីដើមឆ្នាំ២០២០ រហូតមកដល់ថ្ងៃទី២៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០នៅទូទាំងខេត្ត ជាមធ្យមប្រមាណជា ៧៨៣,២៧ ម.ម យ៉ាងណាក៏ដោយ៕សហការី

cns

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *