ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសជប៉ុនជូនដំណឹងពី​ការផ្អាកជើងហោះ​ហើរពីណារីតា-​ភ្នំពេញ-ណា​រីតា

បើតាមសេចក្ដីជូនដំណឹងនៅព្រឹកថ្ងៃទី០៥ខែសីហានេះស្ថានឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសជប៉ុនបានជូនដំណឹងពីការផ្អាកជើងហោះហើរណារីតា-ភ្នំពេញ-ណារីតាជាបណ្ដោះអាសន្នចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ ដោយសារជំងឺកូវីដ១៩។