ប្រមុខសន្តិសុខ​ជាតិជូនដំ​​ណឹងឲ្យអ​ភិបា​​ល​ខេ​ត្តជាប់ព្រំដែ​​​នវៀតណាមពង្រឹង​កា​រគ្រប់​គ្រងត្រួ​តពិ​និត្យការចេ​ញចូ​​ល​ព្រំដែន​​​ដើម្បី​បង្កា​រ​ទ​ប់​ស្កាត់កា​រឆ្លង​រាតត្បាត​ជំ​​​ងឺកូវី​ដ

នៅថ្ងៃទី៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០សម្តេចស ខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃណែនាំឲ្យអភិបាលខេត្ត និងជាប្រធានគណៈបញ្ជាការឯកភាពខេត្តជាប់ព្រំដែនប្រទេសវៀតណាមពង្រឹងការគ្រប់គ្រង និងត្រួតពិនិត្យការចេញចូលឆ្លងកាត់តាមព្រំដែនដើម្បីបង្ការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺកូវីដ-១៩។