មួយថ្ងៃកម្ពុជាបាននាំចេញផលិតផលកសិកម្មក្រៅពីអង្ករ​ទៅកាន់ទីផ្សារក្រៅប្រទេស​បានចំនួនជិត​៣ម៉ឺនតោន

ក្នុងរយៈពេលតែមួយថ្ងៃនាថ្ងៃទី០៧ ខែកក្កដា​ ឆ្នាំ២០២០កម្ពុជាបាននាំចេញផលិតផលកសិកម្មក្រៅពីអង្ករ ទៅកាន់ទីផ្សារក្រៅប្រទេសបានចំនួនជិត៣ម៉ឺនតោនយោងតាមរបាយការណ៍របស់អគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្ម នៃក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ។