គណៈកម្មការអន្តរក្រសួងដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ១៩​ឯកភាពគ្នារឹតបន្តឹងការត្រួតពិនិត្យសុខភាពតាមច្រកចេ​ញ​ចូលអន្តរ​ជាតិដើម្បីការពារកា​រនាំចូលកូវី​ដ១៩

គណៈ​កម្មការអន្តរក្រសួងដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩​ ដឹកនាំលោក​សាស្រ្តាចារ្យ ម៉ម ប៊ុន​ហេង រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលនិងជាប្រធានគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ លោក​ស្រីវេជ្ជបណ្ឌិត​ ឱ​ វណ្ណឌិន​ លោក និងលោកស្រីដែលជាសមាជិក-សមាជិកានៃគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ សរុបចំនួន២៧នាក់​ កាលពីថ្ងៃទី២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០រួចមក​ នៅថ្ងៃ​នេះ​ទី២៧​ ខែ​ឧសភា​ ឆ្នាំ​២០២០​ អង្គប្រជុំដូចខាងក្រោមនេះ៖