សារលិខិតប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងឱកាសខួបលើក​ទី៧១ទិវាកុមារអន្តរជាតិ​១មិថុនាខួបលើក​ទី១៩

សារលិខិតសម្តេចហ៊ុនសែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្នុងឱកាសខួបលើកទី៧១ ទិវាកុមារអន្តរជាតិ ១មិថុនាខួបលើកទី១៩ទិវាពិភពលោកប្រឆាំងពលកម្មកុមារ១២មិថុនាទិវាកុមារកម្ពុជាឆ្នាំ២០២០។