ព័ត៌មានជាតិ

ថ្ងៃនេះក​រណីកូវីដ១៩ឆ្លងថ្មីថ​យបន្តិចតែស្លាប់ថ្មី​បន្តនៅថេរ

រហូតដល់ថ្ងៃទី១៥​កញ្ញា​២០២១​យើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩​សរុបចំនួន​៦៥៣នាក់​(ឆ្លងសហគមន៍​ ​​៥២៣និង​នាំចូល១៣០)និងមានជាសះស្បើយ​៤៦៣នាក់ ។ដូច្នេះចំនួនករណីជំងឺកូវីដ-១៩សរុប​កើន​ ១០១៤៤៣នាក់​​​​​​​​​​​​​​និងចំនួនជាសះស្បើយសរុប​កើន៩៥៣៦៧នាក់​​​​​​​​​​​​​​​​​និងស្លាប់ថ្មី​៩នាក់​សរុប​ស្លាប់២០៦៧នាក់ ។សូមបន្តអនុវត្តន៍៣កុំ​៣ការពារ​និងចាក់វ៉ាក់សាំងការពារ​ ។
សូមបញ្ជាក់ថា​ប្រទេសយើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩ដំបូងបំផុតនៅថ្ងៃទី​ ២៧​ មករា​ ២០២០​ ។ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងលេខ​១១៥

cns

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *