ព័ត៌មានជាតិ

ថ្ងៃនេះ​ករណីកូវី​ដ១៩ឆ្លងថ្មីបន្តកើន​ឡើង

រហូតដល់ថ្ងៃទី១៤កញ្ញា​២០២១​យើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩​សរុបចំនួន​៦៥៧នាក់​(ឆ្លងសហគមន៍​ ​​៥០៤និង​នាំចូល១៥៣)និងមានជាសះស្បើយ​៥៧៨នាក់។ដូច្នេះចំនួនករណីជំងឺកូវីដ-១៩សរុប​កើន​ ១០០៧៩០នាក់​​​​​​​​​​​​​​និងចំនួនជាសះស្បើយសរុប​កើន៩៤៩០៤នាក់​​​​​​​​​​​​​​​​​និងស្លាប់ថ្មី​៩នាក់​សរុប​ស្លាប់២០៥៨នាក់ ។សូមបន្តអនុវត្តន៍៣កុំ​៣ការពារ​និងចាក់វ៉ាក់សាំងការពារ​ ។សូមបញ្ជាក់ថា​ប្រទេសយើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩ដំបូងបំផុតនៅថ្ងៃទី​ ២៧​ មករា​ ២០២០​ ។
ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងលេខ១១៥

cns

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *