ព័ត៌មានជាតិ

តំបន់ក្រហមត្រូវបានហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរចេញពី​លំនៅឋានឬទីសំណាក់រ​បស់ខ្លួនរួមទាំងអ្នកសា​រព័ត៌មាន

ក្រសួងព័ត៌មានបានចេញសេចក្ដីណែនាំនៅរសៀលថ្ងៃទី៣០ខែមេសាឆ្នាំ២០២១ស្តីពីការធ្វើដំណើររបស់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងអំឡុងពេលបិទខ្ទប់ភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុងតាខ្មៅនៃខេត្តកណ្តាល។
ក្រសួងព័ត៌មានបានបន្តសុពលភាពលិខិតអនុញ្ញាតធ្វើដំណើរជូនអ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងបរទេសដើម្បីសម្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរទៅបំពេញការងារនៅក្នុងអង្គភាពរបស់ខ្លួនក្នុងអំឡុងពេលអនុវត្តវិធានការបិទខ្ទប់ភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុងតាខ្មៅនៃខេត្តកណ្តាល។ក្រសួងព័ត៌មានបានសង្កេតឃើញថា អ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនបានអនុវត្តត្រឹមត្រូវតាមខ្លឹមសារលិខិតអនុញ្ញាតរបស់ក្រសួងព័ត៌មាន និងវិធានបិទខ្ទប់ភូមិសាស្រ្តរាជធានី ភ្នំពេញ និងក្រុងតាខ្មៅនៃខេត្តកណ្តាល ដែលមានការបែងចែកជា “តំបន់ក្រហម“តំបន់លឿងទុំ“និង“តំបន់លឿង”។ប៉ុន្តែមានអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនតូចនៅមិនទាន់យល់ច្បាស់និងអនុវត្តបានត្រឹមត្រូវតាមវិធានការដែលបានកំណត់នៅក្នុងតំបន់ទាំង៣ខាងលើដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩នៅក្នុងសហគមន៍នៅឡើយ។ដូច្នេះក្រសួងព័ត៌មានសូមធ្វើការណែនាំដូចខាងក្រោមនេះ៖

cns

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *