ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងសុខាភិបាលបន្តរក​ឃើញករណីវិជ្ជមានវី​រុសកូវីដ-១៩​​ចំនួន​៤៤នាក់​

គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី២៦ខែកុម្ភៈឆ្នាំ២០២១ក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសជូនព័ត៌មានឲ្យដឹងថាមានករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩​ចំនួន​៤៤នាក់​និងមិនមានអ្នកជាសះស្បើយឡើយនៅថ្ងៃទី២៥ខែកុម្ភៈឆ្នាំ២០២១។
ក្រសួងសុខាភិបាលបានបន្តថាក្នុងចំណោមអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មីចំនួន៤៤នាក់ក្នុងនោះមាន៤០នាក់ជាករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍នៃ«ព្រឹត្តិការណ៍២០កុម្ភៈ»និង៤នាក់ជាករណីធ្វើដំណើរមកពីក្រៅប្រទេស និងមិនមានករណីជាសះស្បើយនៅថ្ងៃទី២៥ ខែកុម្ភៈឆ្នាំ២០២១។

 

cns

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *