អន្តរជាតិ

ក្រុមអ្នក​ប្រជាធិបតេយ្យបានទទួលថវិកាចំនួន១,៥ពាន់លាន​ដុល្លារក្នុ​ងការ​បោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអា​មេរិកឆ្នាំ ២០២០

កម្មវិធីរៃអង្គាសប្រាក់តាមអ៊ីនធឺណេតរបស់គណបក្សប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នាំ ២០២០ឈ្មោះActBlueបានបំបែកឯតទគ្គកម្មនៃការទទួលមូលនិធិនៅត្រីមាសទី៣នៅពេលដែលប្រមូលបានចំនួនទឹកប្រាក់ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់គឺ១,៥ពាន់លានដុល្លារ។ក្រុមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យទទួលបានថវិកាចំនួន១,៥ ពាន់លានដុល្លារក្នុងការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នាំ ២០២០។Politico បានរាយការណ៍ថាActBlue ដែលជាវេទិការរៃអង្គាសប្រាក់តាមអ៊ីនធឺណេតដ៏ធំបំផុតមួយសម្រាប់គណបក្សប្រជាធិបតេយ្យបានទទួលថវិកាចំនួន ១,៥ពាន់លានដុល្លារពីខែកក្កដាដល់ខែកញ្ញា។ជាក់ស្តែងមានប្រជាជនចំនួន ៦,៨ លាននាក់បានចូលរួមវិភាគទានចំនួន៣១,៤លាននាក់ដល់គណបក្សប្រជាធិបតេយ្យក្នុងការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នាំ២០២០ក៏ដូចជាក្រុមឆ្វេងនិយម។ចំនួនទឹកប្រាក់ចូលរួមវិភាគទានជាមធ្យមគឺ៤៧ដុល្លារ / ប្រតិបត្តិការ។យុទ្ធនាការនិងអង្គការជាង ១៤.២២៣ បានទទួលអត្ថប្រយោជន៍ពីថវិកាយុទ្ធនាការដ៏ធំនេះ។ នេះគឺជាត្រីមាសដែលក្រុមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យបានទទួលអំណោយបរិច្ចាគកំណត់ត្រាស្តីពីActBlue ក្នុងរយៈពេល ១៥ ឆ្នាំកន្លងមកនេះ។ ក្នុងខែកញ្ញាតែមួយខែ, ActBlue រកបាន ៧៥៨ លានដុល្លារ។ យោងទៅតាម Politico នេះតំណាងឱ្យភាពរឹងមាំផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៃការរួមវិភាគទានតូចៗរាប់លានរួមបញ្ចូលគ្នា។យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់Bedenមានចំណែកធំមួយនៃការចូលរួមវិភាគទានខាងលើ។ ក្នុងខែកញ្ញាតែមួយគណៈកម្មាធិការជាតិប្រជាធិបតេយ្យនិងលោកBedenបានប្រមូលថវិកាចំនួន ៣៨៣ លានដុល្លាររួមទាំងប្រាក់ចំណូលតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណេតចំនួន ២០៣ លានដុល្លារ។ នេះគឺជាការរៃអង្គាសប្រាក់ដ៏ធំដែលយុទ្ធនាការមួយអាចទទួលបានក្នុងរយៈពេល១ខែ។
ក្រៅពីការប្រជែងយក“អាសនៈក្តៅ”សម្រាប់ប្រធានាធិបតីការប្រណាំងប្រជែងរបស់បេក្ខជនសមាជិកព្រឹទ្ធសភាក៏មានសភាពខ្លាំងក្លាផងដែរនៅពេលដែលគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យសម្រេចចិត្តដាក់អំណាចរបស់ពួកគេទាំងអស់ដោយសង្ឃឹមថានឹងអាចគ្រប់គ្រងព្រឹទ្ធសភាបាន។ជំនួយសម្រាប់ការប្រជែងយកបេក្ខជនប្រជាធិបតេយ្យទៅព្រឹទ្ធសភាបីដងច្រើនជាងរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ២០១៨ដែលជាឆ្នាំដែលសហរដ្ឋអាមេរិករៀបចំការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាល។គូប្រជែងរបស់ActBlueគឺWinRed-កម្មវិធីរៃអង្គាសប្រាក់តាមអ៊ីនធឺណេតរបស់គណបក្សសាធារណរដ្ឋត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ២០១៩។ក្នុងត្រីមាសទី៣WinRedក៏បានប្រកាសបំបែកកំណត់ត្រាការរៃអង្គាសប្រាក់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់វេទិកានេះដោយទទួលបានប្រាក់ចំណូលសម្រាប់បេក្ខជនមកពីគណបក្សសាធារណរដ្ឋឈានដល់៦២៣,៥ លានដុល្លារ៕ស្ទង់មតិ

cns

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *