ក្រសួងធនធានទឹក​ជូ​នដំណឹង​ស្តីអំពី​ស្ថានភា​ពទឹកទន្លេមេគង្គ

ទឹកទន្លេមេគង្គចាប់ផ្តើមឡើងបន្តិចតែពុំទាន់មានសភាពធ្ងន់ធ្ងរនោះឡើយ ។នេះបើតាមក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង​នៅថ្ងៃទី១០ខែសីហានេះ។បើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងដដែល ក្រសួង ស្ថាប័ន អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធ និងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ​ដែលរស់នៅតាមដងទន្លេមេគង្គ​តំបន់ទំនាបនានា គិតគូរប្រមូលកសិផល​ឲ្យបានទាន់ទឹក និងយកចិត្តទុកដាក់ចៀសវាងគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗជាយថាហេតុ ៖

This is gucci replica a very loving story: the founder honoured a mother’s handbags replica during a replica handbags , but the mother has always used it inconveniently. The handle was too replcia watches uk , and it was rolex replica ; so the founder of Xiaoshun personally remodeled the bag for his mother and named it “I AM NOT”, then decided to create a practical and design brand of the same name.